Gwarancje stars

nieruchomości Wrocław

kontakt


Gwarancje finansowe dla firm.

Gwarancje ubezpieczeniowe są wymagane dla firm startujących w przetargach publicznych i prywatnych oraz dla firm starających się o nowe kontrakty inwestycyjne. Jest to często warunek niezbędny dla podpisania umowy z kontrahentem. Z gwarancji ubezpieczeniowych najczęściej korzystają firmy budowlane oraz usługowe, pracujące przy realizacji dużych przedsięwzięć.

Jak to działa?

Najprościej mówiąc ubezpieczyciel w zamian za ustaloną z firmą składkę zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę na rzecz beneficjenta gwarancji w przypadku nie wywiązania się przez nią z podpisanego kontraktu. Dzięki wykupieniu gwarancji firma nie musi wpłacać gotówki w ramach zabezpieczenia całego kontraktu co jest dla niej dużym ułatwieniem.

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Oferujemy dostęp do następujących gwarancji:

Gwarancja wadium,

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu,

Gwarancja usunięcia wad i usterek,

Opisywane wyżej instrumenty finansowe pozwalają uczestniczyć podwykonawcom w lukratywnych kontraktach bez konieczności zamrażania dużej ilości środków pieniężnych. Firm starająca się o zawarcie gwarancji przedstawia charakterystykę kontraktu, jego wartość, zakres wykonywanych robót oraz termin ich zakończenia. W zależności od rodzaju gwarancji ubezpieczeniowej klient przedstawia niezbędne dokumenty które pozwolą Towarzystwu na zawarcie gwarancji.

Czas zawarcia ubezpieczenia takiego ubezpieczenia waha się od 3 dni do kilku tygodni w przypadku dużych kontraktów (od chwili złożenia wszystkich dokumentów do ubezpieczyciela). Możliwe jest zawarcie jednorazowej gwarancji lub kilku w ciągu roku. Ze względu na specyfikę tego rozwiązania zachęcamy do indywidualnych rozmów z naszymi doradcami.


  Co możemy Ci zaproponować w ramach współpracy?

 • - partnerską długofalową kulturalną współpracę,

 • - fachowe doradztwo oparte na wieloletnim doświadczeniu
  w branży finansowej i ubezpieczeniowej,

 • - pomoc w gromadzeniu dokumentów do transakcji,

 • - rzetelne opracowanie oferty biznesowej,

 • - dyspozycyjność, słowność i profesjonalizm.


 • Skontaktuj się z naszą firmą poprzez formularz kontaktowy w dziale „Kontakt”.

  Polecamy:

  Ubezpieczenia & Biznesowe

  Ubezpieczenia Biznesowe

  Zobacz nasza ofertę
  ubezpieczeń dla firm

  Zobacz więcej

  Inwestycje Alternatywne

  Inwestycje Alternatywne

  Bezpieczne sposoby inwestowania pieniędzy.

  Zobacz więcej